Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά - Ασφάλεια στη μεταφορά, διανομή και χρήση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωστόπουλος Γιώργος
Συλλογικό Έργο: Το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα (2009 : Λάρισα) / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου
Δίκτυα Πόλεων Φυσικού Αερίου
Μεταφορά Φυσικού Αερίου
Φυσικό Αέριο
Θεσμικό Πλαίσιο
Κανονισμοί
Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2411

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.823309495 Φ