Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας (2009 : Ιωάννινα)

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2380

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας Πρακτικά, ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας - Τμ. Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Εργου, ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 2009
Λέξη-Κλειδί:Υδροηλεκτρικά Εργα
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αειφόρος Ανάπτυξη
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Νομοθεσία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
Ενεργειακός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2429
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη