Συγκριτική ανάλυση κόστους και βάρους της σύμμικτης δοκού "τόξο του Οδυσσέα" με άλλα κλασικά δομικά συστήματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μάντζαρης Ιωάννης, Πνευματικός Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (6ο : 2008 : Ιωάννινα) / / Ε.Ε.Μ.Ε., ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Σύμμικτες Κατασκευές
Σύμμικτες Δοκοί
Δομικά Στοιχεία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο