Οριζόντια αποτύπωσις τ. Α' τ. Β'

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μάλας Γ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : Τυπογραφικά και Εκδοτικά Καταστήματα Νικολάου Τιλπέρογλου , 1933 (τ.Α') 1936 (τ.Β')
Πηγή:Κατωτέρα Γεωδαισία
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.3 Μ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη