Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο όρων βιομηχανικής υγιεινής & ασφάλειας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δαϊκου Αφροδίτη, Δοντάς Σπύρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Άλλοι συγγραφείς: Καταγή Εβίτα (Επιμελητής Έκδοσης)
Κατηγορία Υλικού: Λεξικό
Γλώσσα: Αγγλικά
Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. , 2008
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ