Ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων (2009 : Ρόδος) Εναλλακτικά σενάρια - Εφαρμογές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων Εναλλακτικά σενάρια - Εφαρμογές, ΤΕΕ - Τμ. Δωδεκανήσου, ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ρόδος , 2009
Λέξη-Κλειδί:Επεξεργασία Αποβλήτων
Εναλλακτικά Καύσιμα
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Αστικά Απορρίμματα
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2439
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη