Εγχειρίδιο ποιότητας και εγχειρίδιο διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δεπούντης Νικόλαος, Ιακωβίδης Κων/νος, Καλλιάνης Διονύσιος, Μαθιουδάκης Γεώργος, Νόβας Ιωάννης, Παντουβάκης Γιάννης-Πάρις
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 2009
Λέξη-Κλειδί:Πιστοποίηση
Ελεγχος Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ