Ευρωκώδικες (2009 : Κέρκυρα) Σχεδίαση κατασκευών με Ευρωκώδικες

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ευρωκώδικες Σχεδίαση κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές-Εθνικά παραρτήματα, ΤΕΕ - Τμ. Κέρκυρας, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ., ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Κέρκυρα , 2009
Λέξη-Κλειδί:Σχεδιασμός Κατασκευών
Ευρωκώδικες
Πρότυπα EN
Μεταλλικές Κατασκευές
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2444
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη