Ευρωκώδικας 6 Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ευρωκώδικες Σχεδίαση κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές-Εθνικά παραρτήματα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ευρωκώδικες (2009 : Κέρκυρα) : Σχεδίαση κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές-Εθνικά παραρτήματα / / ΤΕΕ - Τμ. Κέρκυρας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ε.Μ.Π.
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Τοιχοποιίες
Οπλισμένες Τοιχοποιίες
Φέρουσες Τοιχοποιίες
Κτίρια
Πρότυπα EN
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2444