Φυσική περιγραφή:506 σ. : πιν.,σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Εκδότης:ΤΕΕ
ISBN:978-960-8369-49-8
978-960-86069-7-5
Κωδικός DEWEY:413.028 - (Λεξικογραφια:Γλωσσολογια)
401.4 - (Ορολογία:Γλωσσολογία)
389.6014 - (Ορολογια:Προτυποποιηση)
DEWEY Γενικού θέματος:300 - (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)