Επιλογή και μέτρηση φωτοσταθερών σε δορυφορικές εικόνες υψηλής κλίμακας και επί εδάφους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καποκάκης Εμμανουήλ Σ., Γιαννίρης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΤ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2009
Λέξη-Κλειδί:Φωτογραμμετρία
Δορυφορικές Εικόνες
Τοπογραφικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2450
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available