Σύνθεση δυο προτάσεων ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή από το Hilton μέχρι το Στάδιο (2009 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κονταργύρης Δημήτρης
Συλλογικό Έργο: Σύνθεση δυο προτάσεων ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή από το Hilton μέχρι το Στάδιο, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2009
Λέξη-Κλειδί:Ανάπλαση Πόλεων
Αστικά Κέντρα
Αστικό Πράσινο
Αστικός Σχεδιασμός
Πολιτιστική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Αναλυτικά τα σχέδια των προτάσεων του Δ. Κονταργύρη