Υγιεινή - ασφάλεια στο χώρο εργασίας & προστασία περιβάλλοντος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταυρόπουλος Π., Ανδρεάδης Π.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εκδόσεις "Ελλην" , 2007
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.11 Σ