Παραπομπή APA

Κάπος Μ. (2005). Διαδικασίες ηλεκτροδότησης: Νόμοι και οδηγίες ηλεκτροδότησης καθώς και διοικητική διάρθρωση της Δ.Ε.Η., σ΄όλη την Ελλάδα. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Κάπος Μ. Διαδικασίες ηλεκτροδότησης: Νόμοι και οδηγίες ηλεκτροδότησης καθώς και διοικητική διάρθρωση της Δ.Ε.Η., σ΄όλη την Ελλάδα. Αθήνα, 2005.

Παραπομπή MLA

Κάπος Μ. Διαδικασίες ηλεκτροδότησης: Νόμοι και οδηγίες ηλεκτροδότησης καθώς και διοικητική διάρθρωση της Δ.Ε.Η., σ΄όλη την Ελλάδα. Αθήνα, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.