Ποιότητα, προδιαγραφές, πιστοποίηση, έλεγχος αγοράς στον κλάδο δομικών υλικών (2008:Θεσσαλονίκη) Πρακτικά συνεδρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ποιότητα, προδιαγραφές, πιστοποίηση, έλεγχος αγοράς στον κλάδο δομικών υλικών Πρακτικά συνεδρίου, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2008
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ