Σεισμική τρωτότητα δικτύων κοινής ωφέλειας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ρούμπα Δήμητρα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 2009
Θέματα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμική Τρωτότητα
Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ