Παραπομπή APA

Φούρναρη Ρεβέκκα. (2009). Μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος.

Παραπομπή Chicago Style

Φούρναρη Ρεβέκκα. Μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος. 2009.

Παραπομπή MLA

Φούρναρη Ρεβέκκα. Μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος. 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.