Παραπομπή APA

Κανελλόπουλος Αντώνης. (2009). Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα: Η Κυπριακή εμπειρία.

Παραπομπή Chicago Style

Κανελλόπουλος Αντώνης. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα: Η Κυπριακή εμπειρία. 2009.

Παραπομπή MLA

Κανελλόπουλος Αντώνης. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα: Η Κυπριακή εμπειρία. 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.