Σκέψεις γύρω από τον κανονισμό EN 206-1 και τον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δραγκιώτης Θεόδωρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και στο κανονιστικό πλαίσιο για το οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και στο κανονιστικό πλαίσιο για το οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία (2009 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, Japan Society of Civil Engineers
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Σκυροδέματος
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κατασκευές
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Πρότυπα EN
Παραγωγή Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο