Το ευρωπαϊκό πρότυπο Ευρωκώδικας 8: "Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών" Design of structures for earthquake resistance

Η εισήγηση στα αγγλικά διατίθεται μόνο σε ψηφιακή μορφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και στο κανονιστικό πλαίσιο για το οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και στο κανονιστικό πλαίσιο για το οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία (2009 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, Japan Society of Civil Engineers
Λέξη-Κλειδί:Κατασκευές
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Πρότυπα EN
Ευρωκώδικες
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2469