Υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση τόμος Β'

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση , 2004
Πηγή:Γνώμες της Ο.Κ.Ε. 1995 - 2003 : συμβολή στο δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΔΙΚΑΙΟ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 342.495 Γ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη