Σύγκριση φωτολυτικής αποικοδόμησης χλωροφαινολών παρουσία υπεροξειδίου υδρογόνου, πολυοξομεταλλικών ενώσεων και οξειδίου τιτανίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αντωναράκη Σ., Ανδρουλάκη Ε., Χισκιά Α., Παπακωνσταντίνου Η., Δημοτίκαλη Δ.
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής, ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΠΣΧΜ, ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ, ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ , 2001
Πηγή:Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής (3ο:2001:Αθήνα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 660.06 Π