Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.1045-1048 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.1048
Εκδότης:ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ
ISBN:960-254-562-3
Κωδικός DEWEY:φυτοφαρμακα - (Φυτοφαρμακα:Χημικοι ρυπαντες)
660.28423 - (Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)