Μελέτη γεωλογικών υλικών με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας πλάσματος με επαγόμενο από Laser φθορισμό (LIBS)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Διαμαντοπούλου Α., Γιαννουδάκος Α., Μπασιώτης Ι., Ρουμπάνη-Καλαντζοπούλου Φ., Κομπίτσας Μ.
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής, ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΠΣΧΜ, ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ, ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ , 2001
Πηγή:Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής (3ο:2001:Αθήνα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 660.06 Π