Προστασία και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων Καθεστώς προστασίας, πολιτικές και δράσεις για την προστασία ιστορικών πόλεων και παραδοσιακών περιοχών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παρθενόπουλος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2009
Πηγή:Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (2009 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
Ιστορικά Κέντρα
Διατηρητέα Κτίρια
Πολιτιστική Κληρονομιά
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα του σεμιναρίου