Παραπομπή APA

Πενέλης Γεώργιος Γ. (2009). Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια.

Παραπομπή Chicago Style

Πενέλης Γεώργιος Γ. Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. 2009.

Παραπομπή MLA

Πενέλης Γεώργιος Γ. Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.