Πρακτικά ετήσιου τακτικού συνεδρίου Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (2000:Κώς, Ελλάδα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πρακτικά ετήσιου τακτικού συνεδρίου Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινωτήτων Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Κώς , 2000
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ