Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (EN 1997) σε θέματα σχεδιασμού γεωτεχνικών έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καββαδάς Μιχάλης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριο ευρωκωδίκων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Σεμινάριο ευρωκωδίκων (2009 : Αθήνα) : / ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ - Επιτροπή Ευρωκωδίκων
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
Εδαφομηχανική
Θεμελιώσεις
Ευστάθεια
Αντιστηρίξεις
Αγκυρώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2464