Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις, κανόνες για κτίρια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φαρδής Μιχαήλ Ν., Κόλιας Βασίλειος, Παναγιωτάκος Τηλέμαχος Β., Κανιτάκη Ειρήνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριο ευρωκωδίκων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Σεμινάριο ευρωκωδίκων (2009 : Αθήνα) : / ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ - Επιτροπή Ευρωκωδίκων
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Σχεδιασμός Κατασκευών
Αντισεισμικές Κατασκευές
Κτίρια
Ευρωκώδικες
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Τοιχοποιίες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίαση

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2464