Ευρωκώδικας 9-EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος Κ., Ευθυμίου Ευάγγελος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριο ευρωκωδίκων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Σεμινάριο ευρωκωδίκων (2009 : Αθήνα) : / ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ - Επιτροπή Ευρωκωδίκων
Λέξη-Κλειδί:Σχεδιασμός Κατασκευών
Αλουμίνιο
Ευρωκώδικες
Κτίρια
Δομικά Υλικά
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2464