Κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) (2009 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), ΤΕΕ, ΟΑΣΠ Επιτροπή ΚΑΝΕΠΕ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2009
Λέξη-Κλειδί:ΚΑΝΕΠΕ
Κανονισμοί
Κτίρια
Αποκατάσταση Κτιρίων
Δομικά Στοιχεία
Προσομοίωση
Αντισεισμική Μηχανική
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου