Ελεγχοι ασφάλειας Κεφάλαιο 9

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Κανονισμός επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) (2009 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ - Επιτροπή ΚΑΝΕΠΕ
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Αποκατάσταση Κτιρίων
Κανονισμοί
Δομικά Στοιχεία
Αστοχίες
Ελαστικότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2472