Εξορυκτική βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καβαλόπουλος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες (2010 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ορυκτός Πλούτος
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ορυκτά
Οικονομική Ανάπτυξη
Προστασία Περιβάλλοντος
Τοπική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2474