Χωρικός σχεδιασμός και αξιοποίηση ορυκτού πλούτου Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάρκα Ελένη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες (2010 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ορυκτός Πλούτος
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Χωροταξικές Μελέτες
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Η παρουσίαση

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2474