Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ρεστέμης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες (2010 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ορυκτός Πλούτος
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Μεταλλευτικές Περιοχές
Τοπική Ανάπτυξη
Αειφόρος Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο