Ο.Α.Σ.Π. Δραστηριότητες 2009

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΟΑΣΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΟΑΣΠ , 2010
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 068.495 Ο
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη