Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 (2010 : Αγρίνιο)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2, ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2010
Πηγή:Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 (2010 : Αγρίνιο) / / ΤΕΕ - Τμ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Ευρωκώδικες
Σχεδιασμός Κτιρίων
Δομικά Στοιχεία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 310

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1537
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη