Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2010 : Ηράκλειο)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση Πρακτικά, ΤΕΕ, ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2010
Λέξη-Κλειδί:Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Περιβαλλοντική Πολιτική
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα πρακτικά της ημερίδας
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Περιγραφή τεκμηρίου:Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011
Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Μ 2515
Φυσική περιγραφή:81 σ.
Παραλλαγή Τίτλου:Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)