Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2010 : Ηράκλειο)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση Πρακτικά, ΤΕΕ, ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2010
Λέξη-Κλειδί:Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Περιβαλλοντική Πολιτική
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα πρακτικά της ημερίδας
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Παρόμοια τεκμήρια