Παραπομπή APA

Τσότρος Μανόλης. (2009). Εγκατάσταση και αρχικός προγραμματισμός και παραμετροποίηση της διαδικτυακής πύλης το Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ε. (e-ΤΕΕ). Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Τσότρος Μανόλης. Εγκατάσταση και αρχικός προγραμματισμός και παραμετροποίηση της διαδικτυακής πύλης το Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ε. (e-ΤΕΕ). Αθήνα, 2009.

Παραπομπή MLA

Τσότρος Μανόλης. Εγκατάσταση και αρχικός προγραμματισμός και παραμετροποίηση της διαδικτυακής πύλης το Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ε. (e-ΤΕΕ). Αθήνα, 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.