Εγκατάσταση και αρχικός προγραμματισμός και παραμετροποίηση της διαδικτυακής πύλης το Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ε. (e-ΤΕΕ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσότρος Μανόλης, Φούτρης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2009
Λέξη-Κλειδί:Συστήματα Διαχείρισης
Δικτυακές Πύλες
Διαδίκτυο
Διαχείριση Πληροφοριών
Γενική θεματική ενότητα:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Αρ. Αποφ. Α2/Σ6/2008
Φυσική περιγραφή:11 σ.
DEWEY Γενικού θέματος:004 - (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)