Ελληνικό πρότυπο ψηφιακής σχεδίασης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ιατρουδάκης Παντελής, Ιακωβίδης Κων/νος, Τσιώνης Ηλίας, Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας - Τμ. Τυποποίησης -
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2009 (μέρος 1, μέρος 2) 2011 (μέρος 3)
Όνομα μέρους:Επισκόπηση και γενικές αρχές (Μέρος 1)
Οργάνωση και ονοματολογία επιπέδων ψηφιακής σχεδίασης (Μέρος 2.α)
Εκθεση τεκμηρίωσης (Μέρος 2.β)
Οργάνωση και ονοματολογία αρχείων ψηφιακής σχεδίασης (Μέρος 3)
Λέξη-Κλειδί:Τεχνικά Εργα
Τυποποίηση
Πρότυπα
Διαχείριση Πληροφοριών
Τεχνική Πληροφορία
Διάδοση Πληροφοριών
Βάσεις Δεδομένων
Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών
Συστήματα Πληροφοριών
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2496
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available