Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες (2010 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2010
Λέξη-Κλειδί:Ορυκτός Πλούτος
Αειφόρος Ανάπτυξη
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Μεταλλευτικές Περιοχές
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2501
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη