Παραπομπή APA

Δημητρουλοπούλου Σάνη. (2009). Ελλάδα: Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2008. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης.

Παραπομπή Chicago Style

Δημητρουλοπούλου Σάνη. Ελλάδα: Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2008. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 2009.

Παραπομπή MLA

Δημητρουλοπούλου Σάνη. Ελλάδα: Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2008. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.