Φυσική περιγραφή:300σ. : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Εκδότης:Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
ISBN:978-960-99033-0-1
Κωδικός DEWEY:363.70026495 - (Περιβάλλον-Νομοθεσία-Ελλάδα)
363.739209495 - (Ατμοσφαιρική ρύπανση:Περιβάλλον-Ελλάδα)
551.69 - (Κλιματικές μεταβολές:Κλιματολογία)
333.9516 - (Διατήρηση οικοσυστημάτων:Φυσικοί πόροι)
333.794 - (Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας:Οικονομία)
363.728 - (Διαχείριση αποβλήτων:Περιβάλλον)
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)