Κτιριακό απόθεμα, δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας & μείωση ρύπων στον οικιακό τομέα & τριτογενή τομέα στην Ελλάδα Προτεραιότητες εφαρμογής μέτρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπαλαράς Κων/νος Α., Γαγλία Αθηνά Γ., Μοιρασγεντής Σεβαστιανός, Γεωργοπούλου E., Σαραφίδης Γ., Λάλας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ενέργεια Σημερινή εικόνα-Σχεδιασμός-Προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενέργεια (2010 : Αθήνα) : Σημερινή εικόνα-Σχεδιασμός-Προοπτικές / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Ενεργειακός Σχεδιασμός
Κατανάλωση Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο