Στατική και δυναμική ανάλυση της Leatherneck Gallery του National Museum of the Marine Corps στο Quantico της Virginia με βάση τους Ελληνικούς κανονισμούς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αθανασίου Αναστασία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2008
Θέματα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ