Παραπομπή APA

Κωτούλας Ιωάννης Μ. (2009). Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμάχιων: Θεωρία - Νομοθεσία - Νομολογία (2η.). Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Παραπομπή Chicago Style

Κωτούλας Ιωάννης Μ. Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμάχιων: Θεωρία - Νομοθεσία - Νομολογία. 2η. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009.

Παραπομπή MLA

Κωτούλας Ιωάννης Μ. Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμάχιων: Θεωρία - Νομοθεσία - Νομολογία. 2η. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.