Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/νση Χωροταξίας
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Αθήνα] , 2007 (Β'φάση & ΣΚΥΑ) 2008 (ΣΚΥΑ)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ