Η επιρροή της κατηγορίας A, B, C, D στο κόστος και την κατασκευασιμότητα των φορέων των γεφύρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μυλωνά Ελλη-Κωνσταντίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2008
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ